Translation
tent
namiot
thank you
dziękuję
The meal was delicious.
Jedzenie było bardzo smaczne.
There has been an accident.
Zdarzył się wypadek.
there is no
nie ma
The soup was too cold.
Zupa była za zimna.
This is not what I ordered.
To nie moje danie.
three
trzy
thuesday
wtorek
Thursday
czwartek
ticket
bilet
time
czas
tip
napiwek
today
dziś
to go straight ahead
iść prosto
toilet
toaleta
tomorrow
jutro
top
góra
to pay in cash
płacić gotówką
to return; to come back
wrócić