Translation
What is the weather forecast for today?
Jaka będzie dzisiaj pogoda?
What is today's exchange rate?
Jaki jest kurs (wymiany waluty)?
What is your name?
Jak się nazywasz?
What time does bus number… / the bus to the airport / station leave?
Kiedy odjeżdża autobus numer...? / na lotnisko/ dworzec
What time is it?
Która jest godzina?
What will the temperature be?
Jaka będzie temperatura?
Where are you?
Gdzie jesteś?
Where are you from?
Skąd jesteś?
Where can I buy?
Gdzie mogę kupić?
Where can I buy a ticket?
Gdzie mogę kupić bilet?
Where can I find a doctor?
Gdzie mogę znaleźć lekarza?
Where can I find an internet cafe?
Gdzie jest kafejka internetowa?
Where can I find a taxi rank / railway station / bus stop?
Gdzie jest postój taksówek / stacja kolejowa / przystanek autobusowy?
Where can one eat cheaply?
Gdzie można tanio zjeść?
Where do you work?
Gdzie pracujesz?
Where is?
Gdzie jest?
Where is the nearest hospital?
Gdzie jest najbliższy szpital?
Where is the nearest police station?
Gdzie jest najbliższy komisariat policji?
Which main courses do you recommend?
Które danie pani/pan poleca?
wrong
źle