Translation
far
daleko
five
pięć
floor
piętro
food
jedzenie
four
cztery
free
wolny
free of charge, free
bezpłatny
Friday
piątek
From which platform the train going to … leaves?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do …?
fruits
owoce
fuel
paliwo
goodbye
do widzenia
good evening
dobry wieczór
good morning
dzień dobry (rano)
good night
dobranoc
go to the left
w lewo
go to the right
w prawo
grocery
sklep spożywczy
guide
przewodnik
Help!
Na pomoc!