Translation
Hey
Cześć
hi, hello
cześć (przywitanie)
highway / speedway
autostrada
hospital
szpital
hot water
gorąca woda
hour
godzina
house
dom
How can I connect with the Internet?
Jak mogę połączyć się z Internetem?
How can I get to...
Jak mogę dojechać do…
How far is?
Jak daleko jest?
How much does the ticket cost?
Ile kosztuje bilet?
How much do I pay?
Ile płacę?
How much is it?
Ile to kosztuje?
How much is the soup / glass of juice/water?
Ile kosztuje zupa /sok/woda?
How old are you?
Ile masz lat?
I'm hungry / I'm not hungry.
Jestem głodny/ Nie jestem głodny.
I'm lost.
Zgubiłem się.
I'm not feeling well. / I'm sick/ill.
Źle się czuję / Jestem chory
I'm sorry
przepraszam (przykro mi)
I've been robbed.
Zostałem napadnięty.