Translation
¡Atención!
Uwaga!
¡Buen provecho!
Smacznego!
¡Llama a la policía, por favor!
Proszę wezwać policję!
¡Por favor, que alguien llame el médico!
Proszę wezwać lekarza!
¡Salud!
na zdrowie! (toast)
¡Socorro!
Na pomoc!
¿Alguien por aquí habla inglés/ español?
Czy ktoś tu mówi po angielsku? polsku?
¿A qué plataforma va el tren a ...?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do …?
¿Cómo llegar a....?
Jak mogę dojechać do…
¿Cómo puedo conectarme a internet?
Jak mogę połączyć się z Internetem?
¿Cómo te llamas?
Jak się nazywasz?
¿Cómo va a estar el clima?
Jaka będzie dzisiaj pogoda?
¿Cuál es el cambio hoy?
Jaki jest kurs (wymiany waluty)?
¿Cuál es el número para las emergenicas? / ¡Que alguien Ilame a una ambulancia!
Jaki jest numer na pogotowie / proszę zadzwonić na pogotowie?
¿Cuál es la contraseña de wifi?
Jakie jest hasło do Wi-Fi?
¿Cúando cuesta el billete?
Ile kosztuje bilet?
¿Cúando sale el autobus número...? / para el aeropuerto / para la estación de trenes
Kiedy odjeżdża autobus numer...? / na lotnisko/ dworzec
¿Cuánto cuesta?
Ile to kosztuje?
¿Cuánto cuesta esta sopa/zumo/ agua?
Ile kosztuje zupa /sok/woda?
¿Cuánto pago?
Ile płacę?