Translation
до свидания
do widzenia
душ
prysznic
Едет ли этот автобус через...
Czy ten autobus jedzie przez…
Есть?
Czy jest?
Есть билеты на ...?
Czy są bilety na … ?
Есть ли здесь врач?
Czy jest tu lekarz?
Есть ли свободная комната?
Czy jest wolny pokój?
Есть ли свободный столик?
Czy jest wolny stolik?
Есть ли скидки для студентов/пенсионеров?
Czy jest ulga dla studentów/ seniorów?
Есть ли у вас традиционные польские блюда?
Czy mają Państwo typowe polskie dania?
еще дальше
jeszcze dalej
железнодорожный вокзал
dworzec kolejowy
за
za
завтра
jutro
завтрак
śniadanie
задерживается
opóźniony
закрыто
zamknięte
замечание
uwaga
занятый
zajęty
запад
zachód