Horalský karneval v Tatranskej Bukovine

Para tańczaca na scenie w strojach góralskich.

Už vyše 40 rokov sa v Tatranskej Bukovine uskutočňuje zimné podujatie „Horalský karneval”. V priebehu piatich dní majú diváci možnosť uvidieť všetko, čo je najlepšie z horalského folklóru. Na tomto podujatí sa predvádzajú regionálne kapely a folklórne súbory, organizujú sa súťaže koledníckych skupín ako aj tanečné súťaže. Medzi ne patrí aj súťaž zbojníckeho tanca a súťaž tanečných párov z celého Podhala, Spiša a Oravy. Organizátori, čiže pracovníci Bukovianského kultúrneho strediska „Dom Ludowy” tradične usporadúvajú koncert, na ktorom zahrá nejaká slávna hviezda. Môžete sa tu stretnúť s výstavou ľudového remeselníctva, kde svoje umenie prezentujú majstri rezbárstva, umeleckého nábytkárstva, umelci špecializujúci sa na kovovú a koženú výrobu, maliarstvo na skle a čipkárstvo. Nechýba tu ani výstava podhalanských ovčiakov. Večerné podujatia a hlavný koncert sú platné. Podrobný program nájdete na internetovej stránke Domu Ludowego v Tatranskej Bukovine, ktorý je hlavným miestom konania podujatia http://www.domludowy.pl/. Karneval má celopoľský charakter a je natoľko výnimočný, že Tatranská Bukovina bola v roku 1996 prijatá do Svetového združenia karnevalových miest.