Kľúč na objavovanie – Malopoľský systém turistických informácií

Punkt informacji turystycznej w Limanowej
Malopoľský systém turistických informácií vznikol v rámci Malopoľského regionálneho operačného programu na roky 2007 – 2013, je financovaný z európskych prostriedkov. Hlavným východiskom MSTI je zaistenie správneho a efektívneho fungovania integrovaného systému turistických informácií (MSTI) ako v analógovej vrstve (informačné centrá), tak digitálnej (regionálny turistický portál) na území Malopoľského vojvodstva. Regionálny systém turistických informácií je úspešne v prevádzke niekoľko rokov.

Malopoľsko je región s výnimočným turistickým potenciálom s ohľadom na rôznorodosť, kultúrne, historické a tiež prírodné atrakcie. Hlavné mesto Malopoľského vojvodstva – Krakov, je poľské mesto najhojnejšie navštevované turistami. Ponúka mnoho zaujímavých miest, stavieb a pamiatky svetovej úrovne. Kúzelné miesta, dediny a mestečká. Hrady, zámky, dvorce, chrámy a skanzeny. Dve unikátne soľné bane a desať kúpeľov. Šesť národných parkov, v čele s Tatranským, jedenásť chránených prírodných oblastí a nad osemdesiat prírodných rezervácií. Malopoľské vojvodstvo – to je tiež mnoho zaujímavých udalostí kultúrneho charakteru, ktoré priťahujú zástupy turistov z Poľska aj zo zahraničia. Turistický potenciál Malopoľska možno posudzovať nielen v poľskom, ale tiež v európskom meradle. Malopoľsko patrí medzi vojvodstvá disponujúce najväčším potenciálom na rozvoj turistiky. V regióne sa nachádzajúce turistické atrakcie predstavujú jedny z najzaujímavejších destinácií v Poľsku, nielen pre poľských, ale aj pre zahraničných turistov.

Systém regionálnych turistických informácií je dokonalý nástroj a dopĺňa propagačné aktivity Malopoľského vojvodstva, ale tiež Poľska (propagačné aktivity realizované Poľskou turistickou organizáciou ako na poľskom, tak predovšetkým na zahraničnom trhu). Myšlienkou plánovaných propagačných aktivít je prezentácia MSTI ako modernej platformy na vytváranie turistického ruchu a tiež ako profesionálneho nástroja na propagáciu turistickej ponuky Malopoľska. V súčasnosti systém zastrešuje 31 turistických centier z celého Malopoľska.

Úlohou spojenou s údržbou Malopoľského systému turistických informácií „MSTI“ a redakcie stránok visitmalopolska.pl sa v rokoch 2021 – 2022 venuje Malopoľská turistická organizácia.

Multimédiá