Facebook link

Vodopád Siklawa - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Wodospad Siklawa

Vodopád Siklawa

Wodospad Siklawa
Zakopane Turistický región: Tatry i Podhale
Siklawa to je najväčší vodopád v Poľsku, dosahujúci takmer 70 m výšku. Vytvoril sa na žulovom skalnom predelí oddeľujúcom Dolinu piatich poľských jazier od nižšie nachádzajúcej sa Doliny Roztoky.
Z Wielkieho Stawu nachádzajúceho sa pred prahom po stene s uhlom približne 35 ° steká Rotoka. Samotný prah je popretínaný úzkymi žľabmi a následkom ničiacej ľadovcovej činnosti sa na ňom vytvorili predĺžené vyvýšeniny – mutóny, guliaky.