Back

Teatr im. Ludwika Solskiego Tarnów

Teatr im. Ludwika Solskiego Tarnów

Teatr im. Ludwika Solskiego Tarnów
ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów Tourist subregion: Tarnowski
Type of entertainment attractions: Theatres
Zniżki: Children, Groups, Passes, Families, Senior citizens, Students
Play Play