Back

Konno przez Beskid Niski

Konno przez Beskid Niski

Konno przez Beskid Niski
Wysowa-Zdrój – Regietów Wyżny – Regietów Niżny – Skwirtne – Hańczowa – Huta Wysowska – Wysowa-Zdrój
Types of trails: Horse riding
Długość szlaku: 30
Wysowa-Zdrój Tourist subregion: Beskidzki
Play Play